جستجوی سایت

قیمت پکیج گرمایشی 

قیمت پکیج گرمایشی به عنوان یکی از بهترین سیستم های ضروری در ساختمان در تاسیسات رضا بسیار مناسب عرضه می شود. پکیج گرمایشی با گرم نمودن محیط و آب مصرفی بهترین کارایی را برای افراد فراهم می کند.
استفاده از آب گرم و وجود آن در ساختمان بسیار حائز اهمیت است از این رو می توان با پکیج های گرمایشی، فضای مورد نظر را گرما بخشید و آب گرم مورد نیاز را تامین نمود.

مزایای پکیج دیواری گرمایشی

در حال حاضر پرکاربرد ترین سیستم گرمایش در کاربری های مسکونی سیستم پکیج گرمایشی می باشد. دلیل این امر مزایای  پکیج حرارتی دیواری است که در ادامه به شرحی از آن می پردازیم.

تفکیک مصرف انرژی

اولین و مهم ترین مزیت پکیج حرارتی تفکیک مصرف انرژی و تفکیک هزینه های ناشی از مصرف گاز می باشد که این امر آسایش و استقلال در مصرف را به دنبال دارد.

تفکیک هزینه های تعمیر و نگهداری

دومین مزیت پکیج شوفاژ دیواری تفکیک هزینه های ناشی از تعمیر، نگهداری و سرویس سیستم می باشد.
مزیت دیگر این سیستم حذف لوله های قطور گرمایش مرکزی و کاهش فضای اشغال شده توسط حرارت مرکزی می باشد. مصرف سوخت بهینه و اتلاف حرارتی حداقل در سیستم های پکیج یکی دیگر از مزایای سیستم پکیج می باشد. در حال حاضر بهینه ترین سیستم گرمایشی و سرمایشی از نظر مصرف انرژی و توزیع بکنواخت ترکیب پکیج و سیستم داکت اسپلیت می باشد.
 

معایب سیستم شوفاژ دیواری

سیستم پکیج دیواری علیرغم مزایایی که دارد ، معایب و محدودیت هایی دارد که در برخی موارد گستره ی کاربرد آن را محدود می کند. برخی از معایب حائز اهمیت این سیستم به شرح زیر است:
پکیج های حرارتی قابلیت توزیع همزمان گرمایش و آب گرم بهداشتی را ندارند و اولویت توزیع آن ها آب گرم بهداشتی است.
پکیج های دیواری در زمینه ی رسوب پذیری بسیار مستعد هستند به طوری که بخشی از هزینه های نگهداری آن ها را رسوب زدایی در بر می گیرد.
دمای کاری پکیج های شوفاژ نسبت به سیستم حرارت مرکزی پایین تر است. این باعث می شود که اختلاف دمای آب گرمایش و محیط کاهش یافته و ظرفیت وسایل پخش کننده ی گرما افزایش یابد.
به دلیل اینکه پکیج در فضای خانه و یا بالکن نصب می شود ملاحظات سیستم انتقال دود آن ها دارای حساسیت بالایی بوده و در مکان نصب آن ها دارای محدودیست نصب می گردد.
دمای خروجی آب داغ از پکیج به سرعت جریان خروجی بستگی دارد و هر چه سرعت خروجی بیشتر باشد دمای خروجی متناظر کاهش می یابد.

کاربرد پکیج دیواری

پکیج حرارتی دیواری کاربرد زیادی در مصارف مسکونی دارد. به طور کلی پکیج در سه سیستم حرارتی کاربرد عمده دارند:
بیشترین کاربرد پکیج های شوفاژ دیواری استفاده در سیستم های رادیاتور ها می باشد که این سیستم به دلیل تماس مستقیم آب به بدنه ی داخلی رادیاتور ها باعث ایجاد پدیده های الکتروشیمیایی در داخل مبدل ها و در نتیجه ی آن ایجاد رسوب در پکیج می شوند.
کاربرد بعدی پکیج ها در سیستم گرمایش از کف می باشد. سیستم های گرمایش از کف دمای کاری پایین تری نسبت به رادیاتور ها دارند. پکیج ها نیز می توانند مستقیما دمای کاری سیستم گرمایش از کف را تامین کرده و سیستم گرمایش از کف را بهینه تر از سیستم حرارت مرکزی تامین کنند. در نتیجه پکیج های حرارتی در سیستم گرمایش از کف بهینه تر از سیستم های گرمایش مرکزی می باشند.
کاربرد سوم این سیستم های گرمایشی  ترکیب با سیستم داکت اسپلیت و ایجاد گرمایش و سرمایش با یک وسیله ی پخش کننده ی حرارت و برودت می باشد. این سیستم که از دو سیستم فوق به روز تر است به صورت جریان اجباری حرارت را در فضا توزیع کرده و موجب افزایش ضریب انتقال حرارت و بهینه سازی انرژی می شود.