جستجوی سایت
گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1397/11/09 - 10:48
كد :52

علت خاموش شدن کولر گازی چیست؟

در این مقاله ، شما را با مشکلات کولر گازی آشنا خواهیم کرد و در خصوص عیب های کولر گازی و عیب یابی کولر گازی و همچنین رفع عیب کولر گازی با شما صحبت خواهیم کرد.

مواردی که ممکن است برای کولر گازی رخ دهد :

  1. علت خاموش شدن کولر گازی چیست؟
  2. علت پریدن فیوز کولر گازی چیست؟
  3. علت داغ شدن کمپرسور کولر گازی چیست؟
  4. خازن کولر گازی ، مشکل خازن کولر گازی
  5. اورلود کولر گازی ، مشکل اورلود کولر گازی
  6. ترموستات کولر گازی ، مشکل ترموستات کولر گازی

عیب های کولر گازی را میتوان در چند دسته قرار داد :

 دسته اول : عیب هایی که بر اثر آن کولر گاز روشن نمیشود : (چرا کولر گازی روشن نمیشود؟)

پریز برق کولر گازی مشکل دارد. (عیب شماره ۱)
کلید اصلی کولر گازی خراب است.  (عیب شماره ۲)
سیم های رابط قطع شده اند.  (عیب شماره ۳)

دسته دوم : موتور فن کولرگازی روشن مي شود اما کمپرسور کولرگازی براه نمي افتد.

فاز یا نول اصلی کولر گازی قطع شده است.  (عیب شماره ۴)
ترموستات کولر گازی خراب است. (عیب شماره ۵)
اورلود، دائما در حالت قطع است. (عیب شماره ۶)
کمپرسور کولر گازی معيوب است . (عیب شماره ۸)

 

دسته سوم : کليد فن را روي تمام حالت ها قرار داده ايم اما،فن روشن نمي شود (کمپرسور عمل مي کند)

فاز يا نول اصلي فن قطع شده است. (عیب شماره ۹)
کليد فن خراب است. (عیب شماره ۱۰)
خازن راه انداز موتور فن معيوب شده است. (عیب شماره ۱۱)
موتور فن معيوب است. (عیب شماره ۱۲)
 

دسته چهارم: کمپرسور و فن هر دو در حال کار هستند اما خنک کنندگي کولرگازی بسيار کم است.

ترموستات کولر گازی تنظيم نيست. (عیب شماره ۱۳)
موتور فن نيم سوز شده است. (عیب شماره ۱۴)
فيلتر خروجي هوا،کثيف است. (عیب شماره ۱۵)
 مسير ورودي هوا مسدود شده است. (عیب شماره ۱۶)
ياتاقان هاي محور فن خراب است. (عیب شماره ۱۷)

دسته پنجم : سایر عیب های کولر گازی :

بدنه کولرگازی برق دارد  (عیب شماره ۱۸)
سرماي کولر بيش از حد زياد است، و عليرغم کار مداوم اتومات نمي کند. (عیب شماره ۱۹)
با قرار دادن کليد قدرت کولر بر حالت ON فيوز مخصوص کولر ويا فيوز منزل قطع مي شود (عیب شماره ۲۰) 
با روشن کردن موتور فن و يا کمپرسور در کولر اتصال کوتاه رخ مي دهد. (عیب شماره ۲۱)
بادي که از کولر خارج مي شود گرم است. (کولرگازی باد گرم میزند) (عیب شماره ۲۲)
 

علت خاموش شدن کولر گازی چیست؟

عیب یابی و سرویس کولرگازی و اسپلیت 

عیب کولر گازی شماره ۱

موردی اولی که باید چک شود پریز برق می باشد .احتمالا پريز برق ندارد یا اینکه دوشاخه يا سيم رابط کولر معيوب است.
برطرف کردن عیب کولرگازی: ابتدا پریز برق کولر گازی را چک کنید و مطمئن شوید که در پریز برق وجود دارد .
با بررسي برق پريز و اطمينان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتياط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پريز نمایید
توسط ولت متر مقدار برق را در ترمينال اصلي مورد اندازه گيري قرار دهيد.
اگر در ترمينال اصلي ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سيم رابط را تعويض نماييد.
عیب کولر گازی شماره ۲ 

کليد اصلي کولر گازی خراب است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : در بعضي از کولر ها کليد قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلي مدار از اين کليد عبور میکند.
در صورت معيوب بودن کليد قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار ، کولر گازی روشن نمیشود.
کليد قدرت را مي توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پريز مورد آزمايش قرار داد.
بهتر است يکي از سر سيم ها را جدا کنيد. اهم متر را بر روي رنج ۱*R قرار داده و رابط ها را به پايه هاي کليد متصل سازيد .
اگر کليد سالم باشد با قرار دادن آن بر روي حالت ON، عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان مي دهد.
در همين زمان با حرکت کليد بر روي حالت OFF عقربه به سمت بي نهايت باز مي گردد.
در غير اين صورت کليد معيوب است و مي بايست آن را تعويض نماييد.

عیب کولر گازی شماره ۳

سيم هاي رابط قطع شده اند.
برطرف کردن عیب کولر گازی : اگر در سيم بندي مدار اصلي ،فاز يا نول قطع شده باشد، باعث میشود تا کولر گازی روشن نشود. بنابراين لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بين ترموستات و کليد موتور فن بر رسي شود.

عیب کولر گازی شماره ۴:

دلیل : فاز يا نول اصلي کمپرسور قطع است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : سيم هاي رابط را مورد بر رسي قرار دهيد.در صورت مشاهده سيمي که از محل اتصال خود خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نماييد.

عیب کولر گازی شماره ۵ : 

دلیل : ترموستات کولر گازی خراب است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : دو شاخه کولر را از پريز خارج نموده و پس از جدا نمودن سيم هاي رابط ترموستات رابط هاي اهم متر را به آن متصل نماييد.
با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات)در جهت عقربه هاي ساعت ، عقربه اهم متر منحرف شده ودر حدود عدد صفر مي ايستد و با قطع ترموستات (حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت) عقربه به سمت بي نهايت باز مي گردد.
اگر به هنگام تست کليد ،موارد مذکور مشاهده نشد کليد ترموستات معيوب است.
ترموستات را تعويض نماييد.حتما” هنگام خريد ترموستات جديد،توجه داشته باشيد که ترموستات مختص کولر گازي را خريداري نماييد.
عیب کولر گازی شماره ۶ : 

دلیل : اورلود، دائما در حالت قطع است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : کنتاکت هاي اورلود در حلت عادي به يکديگر متصل هستند که اين اتصال بوسيله اهم متر ديده مي شود در غير اين صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعويض مي شود.
لازم است ذکر شود در اکثر کولر هاي گازي اورلود درون پوسته آهني کمپرسور تعبيه شده که در اين صورت رفع عيب قدري مشکل مي شود.

عیب کولر گازی شماره ۷ : 

دلیل : کمپرسور کولر گازی معيوب است .
برطرف کردن عیب کولر گازی : بهتر است کمپرسور کولر گازی را در حالي که متصل به برق است مورد آزمايش قرار دهيد.
کولر گازی را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازيد.
ترموستات کولر گازی را نيز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سيم هاي موتور را شناسايي نموده ايد،ابتدا ولتاژ دو سر اصلي و مشترک و کمکي را مورد اندازه گيري قرار دهيد واگر به هر دو سيم پيچ ولتاژ به اندازه کافي مي رسد اما حرکت نمي کند بايد کمپرسور کولر گازی را تعمير يا تعويض نماييد.
عیب کولر گازی شماره ۸ :

دلیل : خازن راه انداز کمپرسور معيوب است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : اگر خازن کولرگازی معيوب باشد، به محض حرکت ترموستات در جهت عقربه هاي ساعت موتور ميل به حرکت از خود نشان مي دهد اما براه نمي افتد.
عموما اين حالت کمپرسور توسط کم نور شدن لامپ هاي روشنايي منزل قابل رويت و تشخيص است .
بواسطه جريان اضافي که کمپرسور در اين حالت مي کشد، اورلود نيز عمل مي کند.
خازن را از مدار خارج نموده ،وپس از تخليه آن را آزمايش کنيد.در صورت مشاهده عيب خازن ، نسبت به تهيه خازن جديد اقدام نماييد.

فروش کولر گازی و اسپلیت 

عیب کولر گازی شماره ۹ :

دلیل : فاز يا نول اصلي فن قطع شده است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : از جمله احتمالات مي تواند اين باشد که فاز کليد چند حالته و يا نول خود موتور فن قطع شده باشد .
دو خط مذکور را بر رسي نموده ودر صورت مواجهه با پارگي و يا جدا شدن سيمي از کنتاکت خود ،عيب را بر طرف سازيد تا فن به کار خود ادامه دهد.

عیب کولر گازی شماره ۱۰:

دلیل : کليد فن خراب است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : کولر را از برق جدا نموده و سپس کنتاکت هاي کليد فن را آزاد کنید.
يکي از رابط هاي اهم متر را روي کنتاکت ورودي فاز قرار داده و با زدن کليد (حالت ۱ )، مي بايست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روي يکي از پايه ها ، عقربه منحرف ودر حدود صفر بايستد.
در حالت ۲ کليد رابطين اهم متر بر روي کنتاکت مشترک ويکي ديگر از پايه ها ارتباط را نشان خواهد داد واز آن جا که فن به هيچ وجه روشن نمي شود در آزمايش کليد هيچ کدام از حالت هاي کليد انحراف عقربه در اهم متر را ايجاد نمي سازد (اگر کليد خراب باشد). کليد را تعويض کنيد تا موتور فن با حرکت کليد براه افتد.

عیب کولر گازی شماره ۱۱ :

دلیل : خازن راه انداز موتور فن معيوب شده است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : اگر مشکل از خازن باشد ،با حالت ۱ کليد فن ، موتور صداي هوم داده وشروع به آمپر کشي مي کند.
که اگر به موقع کليد فن در حالت خاموشي قرار نگيرد،موتور فن خواهد سوخت.
همين واکنش موتور در ساير حالت هاي کليد فن نيز با کمي شدت يا ضعف مشاهده مي شود .
خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخليه ب اگر خازن معيوب است آن را تعويض نماييد.

عيب کولر گازی شماره ۱۲ : 

دلیل:  موتور فن معيوب است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : باید توجه داشته باشید که موتور فن قدري پيچيده است و از انواع آسنکرون هاي چند سرعته محسوب مي شود .
تشخيص سيم پيچ معيوب و رفع عيب آن تا حدودي مشکل است.
توصيه مي شود موتور کولر گازی را به تعميرگاه منتقل و رفع عيب آن را به تعمير کار کولر گازی مجرب واگذار کنيد.

عیب کولر گازی شماره ۱۳ :

دلیل : ترموستات کولر گازی تنظيم نيست.
برطرف کردن عیب کولر گازی : ترموستات را بر روي درجه مناسب قرار دهيد تا سرمايي که کولر ايجاد مي کند پاسخگوي نياز محيط باشد.

عیب کولر گازی شماره ۱۴: 

دلیل :موتور فن نيم سوز شده است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : اگر سرعت فن کولر گازی کاهش يابد، سرماي کمتري وارد محيط مي شود در نتيجه عملکرد کولر مطلوب نخواهد بود .
موتور فن را به تنهايي مورد آمپر کشي قرار دهيد.اگر جريان اضافي مي کشد،نيم سوز است،نسبت به تجديد سيم پيچي موتور فن اقدام نماييد.

عیب کولر گازی شماره ۱۵ :

فيلتر خروجي هوا،کثيف است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : پس از خروج فيلتر آن را کاملا  تميز نماييد.
جهت شستشوي فيلتر به مندرجات دفتر چه هاي راهنما دقيقا  توجه کنيد.

عیب کولر گازی شماره ۱۶ : 

دلیل : مسير ورودي هوا مسدود شده است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : توسط يک فرجه ورودي هاي هوا به داخل کولر گازی را تميز نماييد.
عیب کولر گازی شماره ۱۷ : کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسيار کم است.

دلیل : ياتاقان هاي محور فن خراب است.
برطرف کردن عیب کولر گازی : از آن جا که صحت عملکرد ياتاقان ها در سرعت محور فن بسيار موثر است خرابي آن ها علاوه بر آنکه هواي خروجي را کاهش مي دهد صداي شديدي را نيز ايجاد مي سازد. در صورت مشاهده اين عيب ياتاقان ها را تعويض نماييد.

عیب کولر گازی شماره ۱۸ : 
برطرف کردن عیب کولر گازی : اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و يا فن ،خازن ها و يا سيم هاي رابط باشد.
ابتدا ارتباط الکتريکي مصرف کننده هاي ماشين را با مدار قطع نماييد.
اگر اتصال بدنه از بين رفت يکي از آن ها داراي اتصال بدنه است.
هر کدام از مصرف کننده ها را جدا گانه بوسيله اهم متر يا لامپ سري تست نماييد ودر صورت برخورد با قطعه معيوب ، ساير اتصالات مدار را به شکل اوليه باز گردانيد و اتصال بدنه آن مصرف کننده را بر طرف نماييد.
اما اگر با قطع مصرف کننده هاي مدار ،اتصال بدنه همچنان بر قرار بود، سيم بندي مدار را تعويض نماييد.

عیب کولر گازی شماره ۱۹ : 

برطرف کردن عیب کولر گازی : اين عيب مي تواند از جوش خوردن کنتاکت هاي کليد درون ترموستات باشد.
ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت (به سمت صفر) بچرخانيد.اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعويض کنيد.
البته مي توان قابه مخصوص ترموستات را جدا نموده با سمباده کشي سطح کنتاکت ها،از آن ها مجددا  استفاده نمود .
اما تجربه نشان داده است کنتاکت هاي جوش خورده پس از مدت اندکي مجددا  دچار همين عيب مي شوند. زيرا سطح پلاتين ها فرسوده شده است.
تعويض ترموستات منطقي تر است زيرا کار مداوم کولر به کمپرسور آسيب مي رساند ودر مقابل قيمت ترموستات تعمير کمپرسور به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست.
اين عيب مي تواند از خروج لوله بلوي ترموستات از جايگاه خودش نيز باشد .
همچنين اين عيب مي تواند از ايجاد حفره باريکي در سيستم گاز ترموستات نيز ايجاد شود .
اگر کليد ترموستات سالم است (جوش نخورده) ولوله بلو نيز در محل خودش است گاز درون ترموستات از خفره باريکي خارج شده و بناچار مي بايست ترموستات را تعويض نماييد.
اگر سيم بندي مدار را تغيير داده ايد و يا تجديد نموده ايد،يکي از احتمالات اشتباه در سيم بندي مدار است.مدار را مجددا مورد بر رسي قرار دهيد.
عیب کولر گازی شماره ۲۰:

برطرف کردن عیب کولر گازی : اتصال کوتاه در کولر عموما به سبب فاسد شدن عايق خازن هاي راه انداز مي باشد.
در پوش کولر گازی را جدا نموده و به ظاهر خازن ها توجه نماييد اگر در بدنه خازن ها يا يکي از خازن ها آثار سوختگي ويا شکافي مشاهده شد ،خازن کولرگازی معيوب است ،خازن را تعويض کنيد.
اتصال کوتاه مي تواند در کمپرسور يا فن نيز رخ دهد از اينرو سيم هاي رابط آن ها را جدا نموده،کولر رامجددا  روشن نماييد.
اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، يا کمپرسور دچار اتصالي است ويا موتور فن که هر کدام را جداگانه بر رسي و مورد معيوب را رفع عيب نماييد..
اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالي همچنان رخ دهد کل سيم بندي مدار را تعويض نماييد.

عیب کولر گازی شماره ۲۱ : 
برطرف کردن عیب کولر گازی : همانند موارد گفته شده برای عیب ۲۰ می باشد.

عیب کولر گازی شماره ۲۲ :

برطرف کردن عیب کولر گازی : اين عيب مي تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد .
صرفنظر از اين عيب و به فرض آنکه کمپرسور در حال کار باشد بر اثر نشت ،گاز فريون ۲۲ از کولر خارج شده است که مي بايست توسط تعمير کاري مجرب بوسيله فشاردهي محل نشت ، مشخص شده وپس از جوشکاري و آزمايش مجدد بوسيله فشار دهي ، هواي درون لوله ها بوسيله وکيوم پمپ (پمپ تخليه هوا ) تخليه شده و سپس شارژ گاز صورت پذيرد.
اگر پروانه خنک کننده کندانسور هرزگرد شده باشد وعمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگيرد سرماي ايجاد شده توسط کولر شديدآ  تحت تاثير قرار گرفته و به هيچ وجه قابل مقايسه با شرايط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود.
مورد مذکور را مي توان با بر داشتن دريچه کولر گازی ويا جدا نمودن در پوش کولر گازی مشاهده و رفع عيب نمود.
علت ديگري که مي تواند اين عيب را بوجود آورد طولاني بودن توقف هاي ترموستات است که در نتيجه آن ، تبريد کولر گازی شديدا  کاهش مي يابد. پس ترموستات را تنظيم نماييد.