جستجوی سایت
گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1400/08/29 - 14:06
كد :274

ارور پکیج تاچی مدل اسمارت

امروزه در بازار پکیج ها یکی از برندهای معروف برند تاچی می باشد که تعداد مصرف کنندگان قابل توجهی را دارا می باشد. و می توان آن را در زمره پکیج های بسیار مرغوب قرار داد ، و برای حفظ مرغوبیت و کاربرد پکیج های تاچی باید در حفظ کیفیت آن دقت کافی را داشته باشیم و از طریق سرویس دور های پکیج و رفع ایرادات و ارورهای پکیج در اولین فرصت اقدام کنیم. در ادامه به تعدادی از ارورهای پکیج تاچی و دلایل آن در مدل اسمارت اشاره میکنیم.

انوع ارور پکیج تاچی 


ارور پکیج تاچی مدل اسمارت تیپ A

ارور E1 در پکیج تاچی 

این کد به معنی تشکیل نشدن شعله یا ثابت نشدن شعله در پکیج است.

دلایل احتمالی نمایش این خطا


•    وارد نشدن گاز به سیستم
•    کم یا زیاد بودن فشار گاز
•    عدم اتصال سیم برق در شیر برقی گاز
•    قطعی جرقه زن یا سولفاته شدن آن
•    خرابی شیر گاز و یا گاز از آن به خوبی عبور نمی کند


رفع کد خطای E1 در پکیج تاچی  


•    بررسی گاز ساختمان
•    بررسی یا تعویض شیر گاز برقی
•    بررسی یا تعویض جرقه زن

ارور E2 در پکیج تاچی 

این خطا به معنی گرم شدن بیش از حد مبدل از دمای استاندارد در ترموستات حد دستگاه می باشد.

دلایل احتمالی نمایش این خطا


•    خراب بودن یا سوختن پمپ پکیج
•    خراب بودن یا سوختن شیر سه راهه برقی
•    بسته بودن شیر مدار رفت و برگشت
•    خراب بودن فیوز حد
•    باز بودن مدار بای پس
•    کثیف بودن مدار بای پس

رفع کد خطای E2 در پکیج تاچی


•    تعمیر یا تعویض پمپ پکیج
•    بررسی یا تعویض شیر سه راهه برقی
•    بررسی شیر مدار رفت و برگشت
•    تعویض فیوز حد
•    بررسی مدار بای پس


ارور E3 در پکیج تاچی


این خطا به این معنی است که در روند تهویه پکیج مشکلی ایجاد شده است.

دلایل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی پرشر سویچ فن
•    خرابی یا کثیفی فن دستگاه
•    مسدود بودن مسیر دودکش
•    مسدود شدن پروانه فن
•    وجود مشکل در اتصالات برد مدار

روش رفع خطای E3 در پکیج تاچی


•    تعویض پرشر سویچ فن
•    بررسی یا تعویض فن دستگاه
•    بازدید مسیر دودکش فن
•    تعویض برد دستگاه

ارور E4در پکیج تاچی 


این خطا به معنی بروز نقص در عملکرد دستگاه به دلیل کمبود میزان آب دستگاه است.

دلایل احتمالی نمایش این خطا


•    وجود نشتی در سیستم و لوله کشی پکیج و رادیاتورها
•    مسدود بودن لوله مسی متصل به پرشر آب
•    کم بودن فشار آب در سیستم
•    وجود مشکل در برد دستگاه

روش رفع خطای E4در پکیج تاچی 


•    بررسی و تعویض پرشر سویچ آب
•    بررسی لوله متصل به پرشر
•    جبران کمبود میزان فشار آب در دستگاه
•    بررسی و رفع نشتی های احتمالی
•    تعویض برد دستگاه

ارور E6در پکیج تاچی 


این کد خطا به معنی وجود نقص در سنسور آب در مدار گرمایش است.

دلایل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی سنسور NTC
•    عدم اتصال سیم سنسور به برد دستگاه
روش رفع خطای E6:
•    تعویض سنسور NTC
•    بررسی سیم کشی سنسور به برد دستگاه

ارور E7 در پکیج تاچی 


این کد خطا به معنی وجود مشکل در حسگر سنسور آب گرم مصرفی می باشد.

دلایل احتمالی نمایش این کد خطا


•    خرابی سنسور NTC
•    عدم اتصال برد به سنسور

روش رفع خطای E7درپکیج تاچی


•    تعویض سنسور NTC
•    بررسی سیم کشی سنسور به برد دستگاه

ارور پکیج تاچی مدل اسمارت تیپ B

ارور E1 در تیپ B در پکیج تاچی


این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم احتراق پکیج می باشد.

دلایل احتمالی نمایش این خطا


•    وارد نشدن گاز به سیستم
•    کم یا زیاد بودن فشار گاز
•    عدم اتصال سیم برق در شیر گاز برقی
•    قطعی جرقه زن یا سولفاته شدن آن
•    خرابی شیر گاز و یا گاز از آن به خوبی عبور نمی کند

رفع کد خطای E1 در تیپ Bدر پکیج تاچی


•    بررسی گاز ساختمان
•    بررسی یا تعویض شیر گاز برقی
•    بررسی یا تعویض جرقه زن

ارور E2 در تیپ Bدر پکیج تاچی 

این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم تهویه پکیج می باشد. در این حالت پرشر فن در لحظه استارت اولیه فن وصل نمی شود.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    مسدود بودن مسیر دود کش
•    خرابی پرشر فن
•    خرابی فن
•    خرابی برد

روش رفع ارور E2 در تیپBدر پکیج تاچی


•    باز کردن مسیر دودکش فن
•    تعویض پرشر فن
•    تعویض فن
•    تعویض برد دستگاه

ارور E3 در تیپ B در پکیج تاچی 


این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم تهویه فن می باشد. در این حالت بعد از پایان یافتن کار فن، پرشر فن قطع نمی شود و به کار خود ادامه می دهد.

دلایل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی پرشر فن
•    خرابی ونتوری داخل فن

روش رفع ارور E3 در تیپ B در پکیج تاچی


•    تعویض پرشر فن
•    تعویض ونتوری داخل فن

ارور E4 در تیپ Bدر پکیج تاچی


این خطا به معنی گرم شدن بیش از اندازه مبدل اصلی پکیج از دمای تعریف شده در ترموستات حد دستگاه است.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    خراب بودن یا سوختن پمپ پکیج
•    خراب بودن یا سوختن شیر سه راهه برقی
•    بسته بودن شیر مدار رفت و برگشت
•    خراب بودن فیوز حد
•    باز بودن مدار بای پس
•    کثیف بودن مدار بای پس

رفع کد خطای E4 در تیپ Bدر پکیج تاچی


•    تعمیر یا تعویض پمپ پکیج
•    بررسی یا تعویض شیر سه راهه برقی
•    بررسی شیر مدار رفت و برگشت
•    تعویض فیوز حد
•    بررسی مدار بای پس

ارور E5 در تیپ Bدر پکیج تاچی


این کد خطا به معنی وجود نقص در سنسور NTC آب سرد ورودی به دستگاه است.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی سنسور NTC G12 در پکیج تک مبدل
•    خرابی AC برد در پکیج دو مبدل

روش رفع خطای E5 در تیپ Bدر پکیج تاچی


•    تعویض سنسور NTC G12 در پکیج تک مبدل
•    تعویض AC در پکیج دو مبدل

ارور E6 در تیپ Bدر پکیج تاچی


این کد خطا به معنی وجود مشکل در سنسور آب گرم مصرفی می باشد.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی سنسور NTC آب گرم مصرفی
•    وجود قطعی در اتصالات بین سنسور و برد

روش رفع خطای E6 در تیپ Bدر پکیج تاچی


•    تعویض سنسور
•    بررسی سیم پیچی بین سنسور و برد و نهایتا تعویض برد

ارور E7 در تیپ Bدر پکیج تاچی


این خطا به معنی وجود نقص در سنسور آب مدار گرمایش می باشد.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی سنسور
•    خرابی اتصالات بین سنسور و برد

روش رفع خطای E7 در تیپ Bدر پکیج تاچی


•    تعویض سنسور
•    بررسی سیم پیچی بین سنسور و برد و نهایتا تعویض برد

ارور E8 در تیپ Bدر پکیج تاچی


این خطا به معنی خرابی اتصالات بین برد و دستگاه می باشد.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی برد دستگاه

روش رفع خطای E8 در تیپ Bدر پکیج تاچی


•    تعویض برد دستگاه

ارور E9 در تیپ Bدر پکیج تاچی


این خطا به معنی کمبود آب دستگاه می باشد.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    وجود نشتی در سیستم و لوله های پکیج و رادیاتورها
•    مسدود بودن لوله مسی متصل به پرشر آب
•    کم بودن فشار آب در سیستم
•    وجود مشکل در برد دستگاه

روش رفع خطای E9 در تیپ Bدر پکیج تاچی


•    بررسی و تعویض پرشر سویچ آب
•    بررسی لوله متصل به پرشر
•    جبران کمبود میزان فشار آب در دستگاه
•    بررسی و رفع نشتی های احتمالی
•    تعویض برد دستگاه

ارور پکیج تاچی مدل اسمارت تیپ  C و D

ارور E1 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


این خطا به این معنی است که در روند تهویه پکیج مشکلی ایجاد شده است.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی پرشر سویچ فن
•    خرابی یا کثیفی فن دستگاه
•    مسدود بودن مسیر دودکش
•    مسدود شدن پروانه فن
•    وجود مشکل در اتصالات برد مدار

روش رفع خطای E1 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


•    تعویض پرشر سویچ فن
•    بررسی یا تعویض فن دستگاه
•    بازدید مسیر دودکش فن
•    تعویض برد دستگاه

ارور E2 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


این خطا به معنی وجود نقص در سنسور آب مدار گرمایش می باشد.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی سنسور
•    خرابی اتصالات بین سنسور و برد

روش رفع خطای E2 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


•    تعویض سنسور
•    بررسی سیم پیچی بین سنسور و برد و نهایتا تعویض برد

ارور E3 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


این کد خطا به معنی وجود مشکل در سنسور آب گرم مصرفی می باشد.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی سنسور NTC آب گرم مصرفی
•    وجود قطعی در اتصالات بین سنسور و برد

روش رفع خطای E3 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


•    تعویض سنسور
•    بررسی سیم پیچی بین سنسور و برد و نهایتا تعویض برد

ارور E4 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


این کد خطا به معنی گرم شدن بیش از حد مبدل اصلی پکیج از دمای تعریف شده در ترموستات حد است.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    خراب بودن یا سوختن پمپ پکیج
•    خراب بودن یا سوختن شیر سه راهه برقی
•    بسته بودن شیر مدار رفت و برگشت
•    خراب بودن فیوز حد
•    باز بودن مدار بای پس
•    کثیف بودن مدار بای پس

رفع کد خطای E4 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


•    تعمیر یا تعویض پمپ پکیج
•    بررسی یا تعویض شیر سه راهه برقی
•    بررسی شیر مدار رفت و برگشت
•    تعویض فیوز حد
•    بررسی مدار بای پس

ارور E5 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


این کد خطا زمانی نمایش داده می شود که مشکلی در مدار شیر گاز برقی ایجاد شده باشد.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    خرابی شیر گاز برقی
•    خرابی برد

روش رفع خطای E5 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


•    تعویض شیر گاز برقی
•    تعویض برد دستگاه

ارور E6 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


این کد خطا به معنی وجود مشکل در سیستم احتراق پکیج می باشد.

دلایل احتمالی نمایش این خطا


•    وارد نشدن گاز به سیستم
•    کم یا زیاد بودن فشار گاز
•    عدم اتصال سیم برق در شیر گاز برقی
•    قطعی جرقه زن یا سولفاته شدن آن
•    خرابی شیر گاز و یا گاز از آن به خوبی عبور نمی کند

رفع کد خطای E6 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


•    بررسی گاز ساختمان
•    بررسی یا تعویض شیر گاز برقی
•    بررسی یا تعویض جرقه زن

ارور E9 در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


این کد خطا به معنی وجود نقص در سیستم به علت ایجاد یخ زدگی در دستگاه است.
از آن جا که در این حالت سیستم به صورت خودکار وارد حالت ضد یخ می شود، نیازی نیست کار خاصی انجام شود.
مگر در مواردی که میزان یخ زدگی پکیج بسیار بالا بوده که در این حالت بهتر است با کمک وسایلی مانند سشوار یخ دستگاه را باز کنید.

ارور EP در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


این کد خطا به معنی کمبود فشار آب در مدار گرمایش دستگاه می باشد.

علل احتمالی نمایش این خطا


•    وجود نشتی در سیستم و لوله های پکیج و رادیاتورها
•    مسدود بودن لوله مسی متصل به پرشر آب
•    کم بودن فشار آب در سیستم
•    وجود مشکل در برد دستگاه

روش رفع خطای ep در تیپ C و Dدر پکیج تاچی


•    بررسی و تعویض پرشر سویچ آب
•    بررسی لوله متصل به پرشر
•    جبران کمبود میزان فشار آب در دستگاه
•    بررسی و رفع نشتی های احتمالی
•    تعویض برد دستگاه