جستجوی سایت
گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1398/10/22 - 09:38
كد :183

مواردی که قبل از روشن کردن پکیج بوتان باید رعایت کنید

قبل از اینکه اقدام به روشن کردن پکیج دیواری بوتان کنید باید نکاتی را بررسی و انجام دهید تا از مشکلات و خطرات احتمالی جلوگیری شود با هم این موارد را بررسی می کنیم.

تست گازبندی پکیج بوتان : 

ازعدم نشتی لوله های مربوط به گاز و رگولاتور گازاطمینان حاصل نمایید.

هواگیری پکیج بوتان :

درون پکیج دیواری نباید هیچ گونه هوایی وجود داشته باشد ٫باید هواگیری پکیج هرچند وقت یکبار انجام شود.

کنترل عملکرد درست پتانسیومر پکیج بوتان :

میزان دما و گرمی رادیاتورها را کنترل کنید و از به موقع خاموش و روشن شدن مشعل ها اطمینان حاصل فرمایید. 

کنترل دمای آب گرم مصرفی پکیج بوتان :

توجه کنید که دمای آب مصرفی در ابتدای روشن کردن دستگاه ۴۵ درجه سلسیوس بیش از دمای آب سرد اولیه باشد

کنترل فلوسوییچ آب پکیج بوتان :

همواره به عملکرد مشعل توجه کنید برای این کار مشعل پکیج دیواری بوتان را 3 مرتبه خاموش و روشن کنید.

کنترل دمای مدار گرمایش پکیج بوتان :

به این نکته توجه کنید که مشعل در زمان معین خاموش و روشن شود و میزان گرمی آب را کنترل کنید.

کنترل عملکرد جرقه زن پکیج بوتان :

جرقه زن داخل پکیج دیواری را برای روشن شدن مشعل با چشم کنترل کنید.

 
روشن کردن پکیج بوتان

فروش پکیج بوتان در کرج