جستجوی سایت
گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1398/09/25 - 12:46
كد :170

چرا رادیاتورهای شوفاژ زیر پنجره نصب می شوند؟

در ساختمان سازی بهتر است رادیاتورهای شوفاژ هم عرض پنجره های هر اتاق و دقیقا زیر پنجره ها نصب شود ، این موضوع گرچه معمول وعادی به نظر می رسد اما از یک قاعده علمی پیروی می کند.

چرا رادیاتورهای شوفاژ زیر پنجره نصب می شوند

براساس اصول مهندسی ساختمان به دلیل اینکه معمولا سردترین مکان در اتاق نزدیک پنجره است و به علاوه از طریق درزهای آن ، امکان نفوذ هوا به داخل اتاق وجود دارد ، جایگاه و اندازه رادیاتورها باید با توجه به موقعیت پنجره مشخص شود.
از این رو بهترین روش توزیع دما در اتاق و بهترین نحوه جبران کسری تابش گرمایی زمانی رخ می دهد که رادیاتور زیر پنجره نصب شود.
اگر رادیاتوری که حدود 60 درصد گرمای اتاق را به صورت جابه جایی منتقل می کند به صورت آزاد جلوی دیوار بیرونی زیر پنجره نصب شود، نیروی شناوری هوای گرم آن به قدری بزرگ خواهد بود که امکان نفوذ هوای سرد شده روی وجه داخلی پنجره و هوای سرد وارد شده از درزهای پنجره ، به درون اتاق را منتفی می سازد ، با این کار جریان هوا در اتاق (گردش هوای اتاق ) برقرار خواهد شد.

لذا به مهندسان تاسیسات تاکید می شود که برای استفاده از حداکثر توان گرمایی رادیاتورآن را نزدیک دیوار و زیر پنجره نصب کنند.

 

نصب رادیاتورهای شوفاژ زیر پنجره

تعمیر رادیاتور در کرج