جستجوی سایت
گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1398/07/21 - 11:31
كد :144

ارور کولر گازی سامسونگ

تعمیرات و سرویس انواع کولر گازی با استفاده از قطعات اورجینال، توسط نیروی متخصص را با مجموعه تاسیسات رضا تجربه کنید

ارور کولر گازی سامسونگ

کد خطای کولر گازی اسپیلت سامسونگ

t 0 : خرابی از سنسور دمای داخلی می باشد.
t A : خرابی سنسور پایپ کندانسور
A : علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تستA
b : اشکال این خطا از کارکرد یونیت در حالت تست B است
C : این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد
CA : شرح کارکرد یونیت a در وضعیت تست صحیح می باشد
CC :  شرح کارکرد یونیت c در وضعیت تست صحیح می باشد
CO : برد فرمان نمیتوان رابطه میان پنل داخلی و کمپرسور را برقرار کند
G : گاز کمپرسور کم میباشد و باید توسط متخصص شارژ شود
AC : دمای  کندانسور A بیشتر از حد مجاز میباشد
GC : دمای  کندانسور B بیشتر از حد مجاز میبا

چند مدل ارور در کولر گازی موجود است

  • مشکلاتی که در داخل و بیرون سیستم موتور و فن می باشد
  • مشکلاتی که در سنسورهای بیرونی و داخلی دستگاه وجود دارد. 
  • مشکلاتی که در سوئیچ کنترل دمای کمپرسور دستگاه رخ می دهد
  • اشکال در عملکرد سنسور ولتاژ
  • قطع شدن ارتباط یونیت داخلی و خارجی
  • خراب شدن حافظه
  • مشکل در مدار تغذیه دستگاه 
  • هنگ کردن دستگاه

ارور کولر گازی ایستاده سامسونگ

E1 03 : ارتباط بین برد فرمان و برد صفحه نمایش قطع شده است
E1 21 : سنسور دمای محیط داخلی خراب شده است.
E1 22 : سنسور لوله اوپراتور خراب شده است
E1 42 : سنسور اندازه گیری رطوبت هوا خراب است
E1 54 : فن یونیت داخلی
E1 62 : این ارور مربوط می شود به مدار برد
E1 93 : این خطا مربوط می شود به سیگنال برد نمایشگر ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر
E2 37 : خطا از سنسور کندانسور می باشد
E4 79 : برد فرمان نمیتواند ارتباط بین پنل و کمپرسور را برقرار کند.
ارورهای کولر گازی اسپلیت  سامسونگ  ایستاده 50 هزار
E1 01 : ارتباط بین پنل داخلی و کمپرسور قطع شده .برق اصلی اسپلیت را قطع کرده و سیم پیچی را چک کنید
E1 21 : خرابی سنسور یونیت داخلی
E1 22 : سنسور وردی پایپ اواپراتور با مشکل مواجه شده است
E1 54 : مشکلی در فن پنل داخلی پیش آمده احتمالا فن سوخته است
E1 62 : مفهوم این ارور پاک شدن حافظه برنامه اسپلیت است.باید مجددا برنامه ریزی و کدگذاری شود
E1 63 : کد گذاری مجدد
E4 25 : 3 فاز شدن دستگاه

 ارورهای کولر گازی  ایستاده مدل Queen

E1 : خرابی از سنسور دمای داخلی می باشد.
EE - 00 : برق رسانی پنل داخلی مشکل دارد
EE - 01 : برق رسانی پنل داخلی مشکل دارد
E5 : خرابی لوله اواپراتور
E6 : سنسور کمپرسور با مشکل برخورده
ER : ارتباط بین پنل داخلی و کمپرسور قطع شده است
ED : این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر
EA : مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز کولر گازی تماس بگیرید

ارور های اسپلیت مدل کریستال

E121 : خرابی از سنسور دمای داخلی می باشد.
E122 : خطا در پایت اواپراتور
E154 : فن پنل داخلی دچار مشکل شده است
E162 : مفهوم این ارور پاک شدن حافظه برنامه اسپلیت است.باید مجددا برنامه ریزی و کدگذاری شود
E142 : مشکل در سنسور رطوبت سنج

ارورهای کولر گازی سامسونگ 12-18-24 هزار

E1 : خرابی از سنسور دمای داخلی می باشد
E2 :  ارور  سنسور لوله اوپراتور
E3 : خرابی فن پنل داخلی وخرابی برد فرمان
E6 : مدار برد فرمان
CC :  شرح کارکرد یونیت c در وضعیت تست صحیح می باشد
CO : برد فرمان نمیتوان رابطه میان پنل داخلی و کمپرسور را برقرار کند
G : گاز کمپرسور کم میباشد و باید توسط متخصص شارژ شود
AC : دمای  کندانسور A بیشتر از حد مجاز میباشد
GC : دمای  کندانسور B بیشتر از حد مجاز میباشد
 

 


نمایندگی کولر گازی در کرج