جستجوی سایت
گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1397/08/26 - 14:46
كد :14

کدهای خطای انواع پکیج دیواری

پکیج ممکن است در طول زمان با خطاهایی مواجه شوند که در اثر عوامل درونی یا بیرونی برای دستگاهشان به وجود آمده باشد و طبیعتاً با کد خطای پکیج آشنایی نداشته باشند،

پکیج ممکن است در طول زمان با خطاهایی مواجه شوند که در اثر عوامل درونی یا بیرونی برای دستگاهشان به وجود آمده باشد و طبیعتاً با کد خطای پکیج آشنایی نداشته باشند، هر چند قویا توصیه میشود در هر صورت نسبت به رفع عیب پکیج خود از یک تعمیر کار پکیج مجرب کمک بگیرید ولی جهت آشنایی تعدادی از کد خطاهای پکیج دیواری در ادامه مطلب اشاره می‌شود، هر چند کدهای خطا گاها در برندهای مختلف متفاوت هستند ولی در اکثر موارد مشترک میباشد،

تعمیرات پکیج

انواع کد خطای پکیج دیواری را در ادامه مطلب بخوانید :

در زیر فهرستی از ارورهایی که در برخی از رایجترین انواع پکیج ها یعنی مارک های مختلف پکیج ها بوجود می آیند و معنی این ارورها و خطاهای پکیج ها آورده می شوند.

کد:(۳۰٫۴۰)=مشکل داخلی برد
کد:(۴۰٫۶۰٫۸۰)یا(۴۰٫۶۰٫۷۰)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد:(۴۰٫۷۰)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(۴۰٫۷۰٫۸۰)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(۵۰٫۶۰)یا(۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است.
کد:(۵۰٫۷۰)یا(۵۰٫۸۰)=NTC آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(۷۰٫۸۰)=نبود گازیاعدم تشخیص شعله

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل دیجیتال 

کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E8)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(E12.E30.E99)=مشکل داخلی برد
کد:(E31)یا(E32)= ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.
کد:(E42)یا(E41)=ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E50)یا(E51)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد خطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت 

کد:(E0)=خطای سنسور ورودی
کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هوا
کد:(E7)= دمای بیش از حد

کد خطاهای پکیج گلدیران - مرکوری - شوفاژکار - دئوترم - تاچیA 

کد:(E1)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E2)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(E3)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد:(E4)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E6)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E7)= سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کد خطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال (کلاس.جینوس.ماتیس)

کد:(۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷)=مشکل داخلی برد
کد:(۵۰۱)=نبودن گازیاعدم تشکیل شعله

سرویس و تعمیر پکیج کرج

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ

کد: (۳۰٫۴۰) = مشکل داخلی برد

کد: (۴۰٫۶۰٫۸۰) یا (۴۰٫۶۰٫۷۰) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد: (۴۰٫۷۰) = کم بودن آب داخل دستگاه

کد: (۴۰٫۷۰٫۸۰) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد: (۵۰٫۶۰) یا (۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است.

کد: (۵۰٫۷۰) یا (۵۰٫۸۰)=NTC  آبگرم مصرفی معیوب است.

کد: (۷۰٫۸۰) = نبود گازیاعدم تشخیص شعله

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتورمدل دیجیتال

کد:(E1) = کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(E2) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد:(E8) =دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد:(E12.E30.E99) = مشکل داخلی برد

کد:(E31) یا (E32) = ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.

کد:(E42) یا (E41) = ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(E50) یا (E51) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت

کد:(E0)=خطای سنسور ورودی

کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هوا

کد:(E7)= دمای بیش از حد

کد خطاهای پکیج گلدیران، مرکوری، شوفاژکار،دئوترم،تاچی A

کد:(E1)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد:(E2)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد:(E3)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد:(E4)=کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(E6)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(E7)= سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کد خطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال (کلاس.جینوس.ماتیس)

کد:(۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷)=مشکل داخلی برد

کد:(۵۰۱)=نبودن گازیاعدم تشکیل شعله

ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv

پکیج دیواری بوتان مدل سی وی cv دارای نمایشگری است که ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv را نمایش می دهد. ترکیب این کدها از بین اعداد و حروف است.
شرح ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv

کد E1

نبود شعله، قطع گاز
شعله تشکیل نشده است یا گاز ورودی به پکیج دیواری قطع است.

E2

فعال شدن کلید حرارتی مبدل، قطع ارتباط آن با برد
کلید حرارتی مبدل فعال شده است یا مسیر ارتباط کلید حرارتی قطع شده است.

E3

رفع نشدن مشگل دودکش، کلید ایمنی فشار دود پس از دو دقیقه
مشگل در سیستم تهویه پکیج می باشد یا کلید ایمنی فشار دود دچار مشگل شده یا مسیر دود کش ایراد دارد.

E4

خطا مدولاتور شیر گاز
شیر برقی گاز پکیج دیواری دارای سه قسمت است که این ارور برای بروز مشگل در مدولاتور شیر گاز می باشد.

E5

اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
سنسور NTC مدار گرمایش ایراد پیدا کرده است.

E6

اشکال در سنسور حرارتی مدار آبگرم مصرفی
سنسور NTC حرارتی مدار آب گرم مصرفی دچار مشگل است.

E7

وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش پیش از روشن شدن فن

E8

اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
سنسور حرارتی دمای محیط خارجی با مشگل رو به رو شده است.

E9

دمای آب مدار گرمایش بیش از ۹۵ درجه می باشد.

E13

اشکال نرم افزاری برد
سیستم نرم افزاری برد با مشگل رو به رو شده است.

E15

وجود اشکال در دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود

E17

فعال شدن ترموستات دود
ترموستات دود عمل میکند یا یکسره شده است.

E25

یخ زدن مبدل اصلی
آب موجود در مبدل حرارتی اصلی دچار یخ زدگی شده است.

E27

اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار سیستم
فشار سیستم زیاد شده است و سیستم ایمنی آن عمل می کند.

E29

اشکال در مدار برق رسانی شیر گاز
سیم برق شیر گاز برقی پکیج قطع شده است.

E99

خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

عیب یابی پکیج دیواری ایران رادیاتور

برد الکترونیک معیوب است                                                  ۴۰-۳۰
ترموستات حدی تا ۱۰۵درجه عمل کرده                                         ۸۰
پکیج بیش از حد گرم شده بیشتر از ۸۹درجه                                   ۷۰
سنسور شعله (یون)                                                           ۸۰-۷۰
یخ زدایی با پمپ روشن                                                      ۸۰-۶۰
یخ زدایی با مشعل روشن                                                    ۷۰-۶۰
سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است )                      ۸۰-۵۰
سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه )                           ۷۰-۵۰
سنسور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است )                        ۸۰-۷۰-۵۰
سنسور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه )                             ۶۰-۵۰
ترموستات حد قطع کرده                                                    ۸۰-۷۰-۴۰
پرشر سوئیچ آب قطع است (مدار آن باز است )                           ۷۰-۴۰
نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است )                    ۸۰-۴۰
فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا قطع است                           ۸۰-۶۰-۴۰
فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا قطع است                         ۷۰-۶۰-۴۰


در ضمن یادآور می شوم که کدخطاها و در واقع معنی ارورهای هر پکیج/شوفاژ دیواری باید در دفترچه راهنمای آن موجود باشد که با مراجعه به آن می توانید علت عیب و ارور پکیج را مشاهده کرده و درصورتیکه بتوانید خود نسبت به رفع آن عیب اقدام کرده و یا از مراکز سرویس پکیچ/تعمیرکار خبره کمک بگیرید.

 

تعمیر پکیج های دیواری در کرج 

علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج شوفاژ

یکی از علتها این امر این است که شیر بای پس آب به دلیل ورود رسوب و سنگ ریزه در حالت نیمه باز مانده و ابگرم ورودی به مبدل آبگرم مصرفی بای پس می شود و لذا امکان گرم نمودن آبگرم مصرفی در مبدل وجود ندارد و آگرم مصرفی سرد می شود . صدای زیاد پکیج بوتان هنگام استفاده از آب گرم و سپس قرمز شدن چراغ و خاموش شدن پکیج از چیست؟

علت صدای زیاد پکیج بوتان هنگام استفاده از آب گرم و سپس قرمز شدن چراغ و خاموش شدن پکیج به علت رسوب گرفتن مبدل دستگاه می باشد و نیاز به اسید شویی مبدل پکیج می باشد .

نحوه هواگیری رادیاتور

برای هواگیری رادیاتور، پش از بازکردن مدار گرمایش و شیر رادیاتور،یک ظرف کوچک زیر شیر هواگیری نگه داشته و سپس شیر هواگیری را به کمک آچار مخصوص(در برخی از مدل ها می توان از پیچ گوشتی نیز استفاده نمود)مقدار بسیار جزپی شیر را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز نمایید تا صدای خروج هوا را بشنوید

روش بالا آوردن فشار بار پکیج

برای بالا آوردن فشار بار پکیج در مواقعی که فشار سیستم زیر خط عدد ۱ روی گیج دستگاه باشد

همانطور که در تصویر فوق میبینید شیر کوچک و آبی رنگی زیر کلیه پکیج های ایران رادیاتور قرار دارد که با چرخاندن آن شیر در خلاف جهت عقربه های ساعت منوجه خواهیم شد که عقربه به سمت بالای عدد ۱ حرکت خواهد کرد {البته به شرطی که فشار آب شهر زیاد باشد در غیر اینصورت باید زمانی که پیک مصرف آب پایین است یعنی ساعات ۱۲ شب به بعد که فشار آب خوب است اینکار را انجام دهیم} و به محضی که عقربه مانومتر روی خط ۱٫۵ بار رسید در جهت عقربه های ساعت ولوم شیر پرکن پکیج را میبندیم

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

عیب‌یابی  BENESSERE PRO

AL10    عدم تشکیل شعله (شیر گاز جرقه‌زنی و حسگر)
AL11    روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
AL20    قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
AL22    قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
AL40    افت فشار آب پس از ۱ دقیقه
AL41    افت فشار آب تا ۱ دقیقه
AL42    خرابی یا قطعی ترانس ر
AL51- 59    خرابی برد
AL60    قطعی NTC آب گرم مصرفی
AL71    قطعی NTC مدار گرمایش
AL77    قطع شدن NTC گرمایش از کف
AL21*    خرابی حسگر روی مشعل
AL22*    قطع ارتباط مجموعه سیم با برد
AL30*    وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (پس از ۱ دقیقه)
AL31*    وگود اشکال در حسگر فشار دودکش (تا ۱ دقیقه)
AL50*    روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
J0    خرابی برد کنترل و برد نمایشگر
J1    قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (پس از ۱ دقیقه)

عیب‌یابی CV424S
E1    عدم تشکلیل شعله (شیر گاز جرقه‌زنی، حسگر) پس از ۳ مرتبه جرقه‌زنی
E2    قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
E3    اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ۲ دقیقه)
E4    خطای مدولاتور شیر گاز
E5    قطعی NTC مدار گرمایش
E6    قطعی NTC آب گرم مصرفی
E7    وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن فن
E8    اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E9    رسیدن دمای گرمایش به بالای ۹۵ درجه
E13    اشکال نرم‌افزاری برد
E15    اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (۲ دقیقه)
E17    قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
E25    یخ زدن مبدل اصلی
E27    اشکال در کلید حداقل فشار آب
E29    اشکال در برق‌رسانی به شیر گاز
E99    عدم تشخیص فن‌دار بودن یا بدون فن


پارامترهای BENESSERE PRO

کد    پارامتر    توضیحات    محدوده    پیش‌فرض
۵۳    ۱    نوع سوخت    شهری=۱ و مایع=۲    ۱
۲    ظرفیت حرارتی    –    ۲۸
۳    زمان تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خروجی    ۵-۲۰    ۵
۱۰    قابلیت استفاده از آب گرم مصرفی    ۰-۳    ۱
۱۱    تعیین حداکثر دمای آب گرم مصرفی    ۴۰-۶۰    ۶۰
۲۰    قابلیت استفاده از مدار گرمایش    خاموش=۰ خودکار=۱    ۱
۲۱    تعیین حداکثر دمای مدار گرمایش    ۴۵-۸۰    ۸۰
۲۲    تعیین حداقل دمای مدار گرمایش    ۲۰-۴۰    ۴۰
۲۸    مدت زمان کار با ۰.۷۵ توان کار در مدار گرمایش    ۰-۲۰    ۱۵
۲۹    زمان استراحت در مدار گرمایش    ۰-۲۰    ۳
۳۰    تایمرها در مدار گرمایش    خاموش=۰ روشن=۱    ۱
۴۰    نشت دما در آب گرم مصرفی    خاموش=۰ خودکار=۱ روشن=۲    ۱
۴۱    فعال کردن پیش‌گرمایش در آب گرم مصرفی    خاموش=۰ خودکار=۱ روشن=۲    ۱
۴۲    فعال کردن عملکرد سارا SARA    خاموش=۰ خودکار=۱    ۱
۴۳    فعال کردن عملکرد سارا کمکی SARA BUSTER    خاموش=۰ خودکار=۱    ۱
۴۴    سیستم تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خارجی    خاموش=۰ روشن=۱    ۱
۴۵    سیستم تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خارجی (تعیین شیب نمودار آب و هوایی)    ۵٫۲-۴۰    ۲۰
۴۸    ثابت کردن دور فن    خاموش=۰ روشن=۱    ۰
۵۰    فعال کردن عملکرد T&G    خاموش=۰ روشن=۱    ۱
۶۱    دمای سیستم ضدیخ در مدار آب گرم مصرفی    ۰-۱۰    ۴
۶۲    دمای سیستم ضدیخ در مدار گرمایش    ۰-۱۰    ۶
۸۵    فعال کردن شیرپرکن نیمه‌خودکار    خاموش=۰ روشن=۱    ۱
۸۶    محدوده کارکرد کلید ایمنی حداقل فشار آب    ۰/۴-۰/۶    ۰٫۶
۱۸    HH    تنظیم حداکثر فشار گاز مکانیکی (مدار مصرفی) نیازی به باز کردن آب گرم ندارد.    
LL    تنظیم حداقل فشار گاز مکانیکی (مدار مصرفی) نیازی به باز کردن آب گرم ندارد.    
۲۳    تنظیم حداکثر فشار گاز الکترونیکی (مدار گرمایش)    
۲۴    تنظیم حداقل فشار گاز الکترونیکی (مدار گرمایش)  


* موارد ستاره‌دار در عیب‌یابی دستگاه بنسره فقط مربوط به شوفاژ فن‌دار می‌باشد.


پارامترهای CV424S
پارامتر    توضیحات    محدوده    پیش فرض
P0    توان گرمایش    ۰-۹۹    ۹۹
P1    زمان استراحت در مدار گرمایش    ۰-۳۰    ۳
P2    زمان پس‌گردش پمپ        ۳۰
P3    فعال سازی پروب خارجی    خاموش =۰ و روشن=۱    ۰
P4    توان روشن شدن با گاز شهری (P8=0)    ۰-۹۹    ۵۰
P5    توان روشن شدن با گاز مایع (P8=1)    ۰-۹۹    ۵۰
P6    تصحیح دمای بیرون برای رادیاتور با پروب خارجی    -۲۰-۱۰    ۰
PP7    تصحیح دمای بیرون برای گرمایش از کف با پروب خارجی    -۲۰-۱۰    ۰
P8    نوع سوخت    شهری =۰ مایع=۱    ۰
P9    نوع مدار گرمایش    رادیاتور=۱ گرمایش از کف=۲    ۱
P10    زمان پس‌گردش پمپ در آب گرم مصرفی    ۰-۹۹    ۰
P11    انتخاب ترموستات اتاقی/ریموت کنترل    ترموستات اتاقی =۰ وریموت =۱    ۰

پکیج بوتان مدل نوابنسره

کدخطا  شرح خطا 
۰۱ شیر گاز، فاز ،نول و برد جرقه‌زن    
۰۲  پمپ    
۰۳  دودکش 
۰۴   کمبود آب 
۰۶   NTC مصرفی 
۰۷    NTC گرمایشی

 

مفهوم علامت  علامت مشخص شده بر روی نمایشگر دیجیتال  نوع آلارم وضعیت LED
آماده به کار در وضعیت تابستانی - - سبز چشمک‌ زن
وضعیت خاموش OFF - خاموش
وجود اشکال در روشن شدن مشعل  E01 دائمی قرمز چشمک‌زن
عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به آن E02  دائمی قرمز چشمک‌زن
عمل نمودن کلید فشار ترموستات ایمنی یا قطعی دود در کابل متصل به آن * چشمک‌زن نمایش دما موقت  زرد چشمک‌زن
کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش چشمک‌زن نمایش دما موقت  زرد چشمک‌زن
خرابی حسگر دمای آب گرم بهداشتی E06 دائمی زرد چشمک‌زن
خرابی حسگر دمای آب مدار گرمایش E07  دائمی  زرد چشمک‌زن
حس شدن شعله توسط حسگر قبل از ارسال فرمان از سوی برد کنترل به شیر گاز E11 موقت زرد چشمک‌زن
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش ADJ - -
فعال شدن کلید فشار با ترموستات ایمنی دود E03 دائمی قرمز چشمک‌زن
عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش E04 دائمی قرمز چشمک‌زن
استفاده از حسگر دمای محیط خارج    - -
عملکرد دستگاه در حالت آب گرم مصرفی *  دمای آب مصرفی - سبز ثابت روشن
عملکرد دستگاه در حالت گرمایش محیط دمای آب مدار گرمایش - سبز ثابت روشن
فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی   - سبز ثابت روشن
وجود شعله (مشعل روشن است.)   -  سبز ثابت روشن


پکیج شوفاژ دیواری بوتان PERLA 24,28 RSI*

این پکیج شوفاژ دیواری به نوعی کلید ایمنی دودکش مجهز است که در صورت مسدود شدن مسیر دودکش و یا بروز مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا، بلافاصله دستگاه را به طور خودکار خاموش می‌نماید. در این حالت مشعل خاموش می‌گردد و بر روی نمایشگر دیجیتال علامت به حالت چشمک‌زن در می‌آید و LED در حالت زرد چشمک‌زن قرار می‌گیرد، اما فن همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. اگر ظرف مدت ۱۰ دقیقه مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا برطرف نگردد، سیستم به قفل دستگاه فعال می‌شود و بر روی نمایشگر دیجیتال کد E03 ظاهر می‌گردد و LED در حالت قرمز چشمک‌زن قرار می‌گیرد چنانچه این مشکل ظرف مدت ۱۰ دقیقه برطرف شود، دستگاه به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد.

روش رفع اشکال کدهای E01 , E02 , E03دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت (قطع موقت / راه‌اندازی مجدد) قرار دهید سپس بعد از ۵ الی ۶ ثانیه با توجه به فصل، آن را در یکی از وضعیت‌های تابستانی و یا زمستانی بگذارید. در صورت بروز مجدد این مشکل، باید سیستم‌های احتراق (سیستم جرقه‌زن و خروج دود) و بخش مدار هیدرولیک توسط سرویس‌کار مجاز بررسی شود.

رفع اشکال کد E04 دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت ( قطع موقت/ راه‌اندازی مجدد قرار دهید شیر پرکن را در وضعیت باز  (آب‌گیری) بگذارید تا عمل پر کردن مدار گرمایش آغاز و فشار آب به  ۱-۵.۱ بار برسد. سپس دسته انتخاب وضعیت ۳ را با توجه به فصل در یکی از وضعیت‌های تابستانی یا زمستانی قرار دهید.پکیج شوفاژ دیواری به صورت خودکار و به وسیله شیر تخلیه هوا که بر روی پمپ سیرکولاتور قرار دارد، هوای سیستم را تخلیه می‌نماید. چنانچه نمایشگر دیجیتال پس از طی مراحل فوق مجددا کد E04 را نمایش دهد، باید عملکرد کلید فشار آب توسط سرویس‌کار مجاز کنترل گردد.

روش رفع اشکال کد E06 , E07 دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت (قطع موقت / راه‌ اندازی مجدد ) قرار دهید، سپس آن را با توجه به فصل روی یکی از وضعیت‌های تابستانی یا زمستانی بگذارید. در صورت بروز مجدد خطاهای مذکور، به شرح زیر اقدام نمایید.

کد E06 : در این حالت پکیج شوفاژ دیواری به طور موقت به کار خود ادامه می‌دهد ولی قادر به کنترل دقیق دمای آب گرم مصرفی نبود و دمای آب را در حدود C°۵۰ نگه می‌دارد. جهت رفع عیب دستگاه با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

کد E07 : فورا با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید. چنانچه پکیج شوفاژ دیواری به دلایل ایمنی به طور خودکار خاموش شده باشد، باید پیش از روشن کردن مجدد آن به مدت ۱۰ ثانیه صبر نمایید.  

پکیج بوتان مدل اپتیما

LED سبز ثابت مشعل روشن
LED سبز  چشمک زن۱ تا ۵ ثانیه آماده به کار – عدم تقاضا
LED سبز چشمک زن سریع ورود یا خروج محدود سارا
LED زرد ثابت NTC مصرفی قطع است
LED زرد چشمک زن وضعیت حداکثر توان
LED قرمز ثابت NTC گرمایش، ترموستات دود، عدم تشکیل شعله و برد کنترل
LED قرمز چشمک زن کلید حرارتی

پکیج بوتان مدل OPTIMA 24,28 KI

در صورت بروز اشکال در روشن شدن یا عملکرد دستگاه سیستم توقف ایمنی فعال می‌گردد و نمایشگر وضعیت عملکرد شوفاژ (۵) به رنگ قرمز در می‌آید. در چنین شرایطی پیش از راه‌اندازی مجدد (ریست) دستگاه به مدت ۱۰ ثانیه صبر نمایید، سپس مراحل زیر را انجام دهید.۱. ابتدا از روژ نمایشگر فشار و دما (۱) فشار آب مدار گرمایش را بررسی نمایید. تا حتما در محدوده مجاز ۱- ۵.۱ بار قرار گرفته باشد.۲. در صورتی که عقربه فشار این نمایشگر پایین‌تر از ۱ بار قرار گرفته باشد، نشان می‌دهد که میزان آب در مدار گرمایش کمتر از حد مجاز است. بنابراین، لازم است مدار گرمایش را دوباره پر کنید، تا عقربه نمایشگر فشار و دما در محدود مجاز ۱-۵.۱ بار قرار گیرد.۳. در صورت کافی بودن فشار آب مدار گرمایش و رفع نشدن مشکل پس از تنظیم فشار دست انتخاب وضعیت (۲) را از یا (وضعیت زمستانی یا تابستانی) خارج کنید و روی وضعیت (وضعیت قطع موقت / راه‌اندازی مجدد) قرار دهید.۴. اکنون دسته انتخاب وضعیت (۲) را به وضعیت قبلی باز گردانید.۵. در صورت انجام اقدامات فوق و عدم رفع مشکل، حتما با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.در صورتی که عقربه فشار نمایشگر بالاتر از ۵.۱ بار قرار گیرد، نشان می‌دهد که مدار گرمایش نیاز به هواگیری دارد. به همین منظور، لازم است ابتدا دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی (وضعیت قطع موقت / راه‌اندازی مجدد) قرار دهید. سپس آن را روی وضعیت زمستانی بگذارید تا سیستم دوباره به طور خودکار هواگیری شود و عقربه نمایشگر فشار و دما (۱) در محدوده مجاز ۱ – ۵.۱ بار قرار گیرد.

 

تعمیر پکیج های گازی در کرج

 

 

 

نمایندگی فروش پکیج ایران رادیاتور
نمایندگی پکیج دیواری بوتان کرج

نصب پکیج در کرج

تعمیر پکیج های گازی در کرج

تعمیر پکیج های برقی در کرج

تعمیر پکیج های دیواری در کرج 

سرویس پکیج دیواری در تهران