جستجوی سایت
گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1398/07/06 - 13:18
كد :135

سیستم گردش آب در پکیج یا پمپ برگشت آب مصرفی

کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها یکی از مباحث بسیار مهم در مقررات ملی ساختمان است . مشکل سرد شدن آب گرم در لوله های خانگی یکی از مشکلات رایج در واحد هایی با متراژ بالا است.

لزوم استفاده از پمپ برگشت آب گرم مصرفی

برای جلوگیری از اتلاف آب لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی باید لوله برگشت داشته باشد تا آب گرم مصرفی همواره گردش داشته باشد و دمای گرم خروجی به هنگام باز کردن شیرها بردتشت آب از ارقام مقرر شده کمتر نباشد.
ممکن است به جای لوله برگشت, دمای آب لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی را با روش های دیگر ( از جمله نصب نوارهای گرم کننده روی خطوط لوله) در حد مورد نیاز به طور خودکار کنترل کرد. اگر توزیع آب گرم مصرفی از آب گرمکن تا دورترین مصرف کننده بیش از 30 متر نگه دارد.
اگر مسیر لوله کشی مناسب باشد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد ترجیح دارد گردش آب گرم از طریقه لوله برگشت تا آب گرمکن بدون نصب پمپ صورت گیرد . در صورت لزوم باید روی لوله پمپ نصب گردد. در صورت نصب پمپ باید روی لوله برگشت کلید خودکار یا دستی قرار گیرد تا در مواقعی که گردش آب مصرفی لازم نباشد , بتوان پمپ را خاموش کرد.

سیستم گردش آب در پکیج یا پمپ برگشت آب مصرفی

مدار آب گرم بهداشتی در پکیج دیواری

به آب گرمی که برای مصارف بهداشتی، نظير حمام، ظرفشویی، دستشویی و بکار مي رود و دور ریخته مي شود، آب گرم بهداشتی یا مصرفی مي گویند و یا  به مسيری که آب سرد طی ميکند و سپس گرم مي شود تا بدست مصرف کننده برسد، مدار آب گرم بهداشتی مي گویند . مدار آب گرم بهداشتی بستگی به نوع پکيج که تک مبدله یا دو مبدله باشد، تفاوتهایی با یکدیگر دارند

  • مدار آب گرم مصرفی در پکيج تک مبدله
  • مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه موتوری
  • مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه هيدروليکی

1. مدار آب گرم مصرفی در پکيج تک مبدله (مبدل دو منظوره)

یکی از دلایل افزایش استفاده از پکيج شوفاژ دیواری مصرف کم گاز این دستگاه بخصوص برای آبگرم بهداشتی مي باشد زیرا فقط در مواردی که نياز به آبگرم باشد، روشن ميشود و پس از آن خاموش میشود و در زمان عدم مصرف آب، انرژی تلف نمي شود.

2. مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه موتوری :

وقتی که شير آب گرم، باز ميشود با جریان یافتن آب از مسير فلومتر ، به شرطی که مقدار جریان آب بيشتر از 5/2 ليتر در دقيقه باشد اتصال برقرار ميشود و برد الکترونيکی متوجه مي شود که نياز به گرم کردن آب مصرفی وجود دارد.

3. مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه هيدروليکی

با باز شدن شير آب گرم مصرفی، جریان آب باعث ميشود تا فشار پشت صفحه دیافراگمی بيشتر از فنر داخل مسير شود و در نتيجه با حرکت اهرم به سمت جلو، علاوه بر اینکه باعث بستن مسيرگرمایش و باز شدن مسير مبدل ثانویه ميگردد موجب آن ميشود که دو کنتاکت انتهایی متصل گردند و پکيج نياز به آب گرم مصرفی را متوجه گردد. پمپ روشن ميشود و سپس فن کار خود را آغاز مينماید و عملکرد آن توسط پرشر دود، کنترل ميشود. آنگاه الکترود جرقه زن شروع بکار ميکند. شير برقی گاز باز ميشود و در صورتی که ميله یونيزاسيون شعله را تایيد نمود، جرقه زن خاموش و شعله تا رسيدن به دمای تنظيمی روی دستگاه روشن ميماند. (سنسور روی لوله رفت آب گرم مصرفی، دمای آب را مشخص ميکند) شعله بصورت مدولار تنظيم ميشود.
پس از رسيدن آب به دمای تنظيمی، شير برقی گاز بسته ميشود. آنگاه فن خاموش ميشود و پمپ پس از مدت زمانی بين 30 ثانيه تا 30 دقيقه، خاموش ميشود.
ماداميکه شير آب مصرفی بسته ميشود، فشار آب پشت دیافراگم هيدروليکی کمتر از فشار فنر ميگردد و در نتيجه مسير مبدل ثانویه بسته شده و مجددا مسير گرمایش باز و کنتاکتهای آن قطع ميگردند.

تعمیرات پکیج در کرج

 

تعمیرات پکیج در کرج