جستجوی سایت
گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1398/06/23 - 15:52
كد :127

کد خطای پکیج تاچی نوع A

شما میتوانید در این مقاله ارورهای پکیج تاچی را مشاهده نمایید.

کدهای خطای پکیج تاچی TACHI تیپ A وروش رفع آن :

خطای E1 :

نقص در احتراق (شعله تشکیل یا ثابت نمیشود)

 • گاز به دستگاه وارد نمیشود
 • نقص در اتصال سیم برق شیر گاز
 • فشار گاز بیش از حد کم یا زیاد است
 • در قسمت برد، مدار الکترود جرقه زن یا شیرگاز قطع می باشد.
 • الکترود جرقه زن خراب یا سولفاته شده یا حرارت به آن نمی رسد
 • شیرگاز sit ۸۴۵ کثیف شده و مدار خروجی گاز قطع می باشد.

کد خطای پکیج تاچی نوع A

خطای E2 :  

نقص به علت گرم شدن مبدل بیش از حد

 • پمپ دستگاه معیوب یا سوخته است
 • مدار رفت و برگشت خراب یا گرفته است
 • شیر سیستم گرمایش بسته است
 • اتصال برد یا سیم فیوز حد قطع شده است.
 • مدار بای پاس کثیف شده است و بازمانده است.

خطای E3 :  

نقص در تهویه

 • لوله تخلیه هوا  (venting) مسدود است
 • کلید خروجی (lee way) شکسته است.
 • پروانه (fan) شکسته است.
 • اتصال برد مدار یا سیم مدار قطع است.
 • پروانه فن با اشیاء خارجی درگیر می باشد.
 • مسیر دودکش درون دیوار گرفته است

خطای E4 

نقص به علت کم بودن آب

 • کلید فشار آب شکسته است.
 • پمپ دستگاه معیوب است.
 • اتصال برد مدار یا سیم مدار قطع شده است.
 • فشار آب خیلی کم است

خطای E6 

نقص در سنسور دمای آب گرمایش (G12)

 • حسگر NTC درجه آب گرم بهداشتی شکسته یا معیوب است
 • اتصال سیم برد یا سیم مدار قطع شده است.

خطای E7 

نقص در سنسور دمای آب گرمایش (G18)

 • حسگر NTC حالت گرمایشی شکسته یا معیوب است
 • اتصال سیم برد یا سیم مدار قطع شده است.

سرو صدا

 • فشار گاز ثابت نیست، شعله صدا ایجاد میکند.
 • صدای پروانه ( fan)
 • صدای پمپ
 • داخل لوله آب هوا وجود دارد

آب گرم از شیر خارج نمی شود.

 • لوله آب گرم مسدود شده، یا کلا آب گرم در آن وجود ندارد.
 • شلنگ ورودی آبسرد یا خروجی آبگرم گرفته است. 
 • صافی آب سرد ورودی گرفته است.

منزل گرم نمیشود.

 • سیستم مسدود است
 • شیر سیستم گرمایشی مسدود است.
 • داخل لوله آب، هوا وجود دارد
 • مقاومت سیستم بیش از حد زیاد است 
 • تعداد رادیاتورها کم است.

 

 

 

 

نمایندگی فروش پکیج در کرج