جستجوی سایت

همه چیز در مورد شیر گاز پکیج

شیر گاز پکیج چیست؟ خرابی شیر گاز و علائم خرابی آن چیست؟ نحوه تنظیم شیر گاز پکیج بوتان، ایران رادیاتور و... به چه صورت می باشد. در این مطلب به توضیح کوتاهی از شیر گاز پکیج می پردازیم

شیر گاز پکیج چیست

همانطور که از اسم آن بر می‌آید، این شیر در پکیج جهت قطع و وصل کردن گاز (سوخت) مورد نیاز پکیج می باشد. زمانی که دستگاه قرار هست که روشن شود برد برق مورد نیاز رو به سر بوبین‌های شیرگازی می فرستد و شیر باز می شود.


 

اجزا تشکیل دهنده این شیر چیست

یک مهره 2/5 اینچی که ورودی گاز اصلی به پکیج هست. یک خروجی هم دارد که آن هم سایز 2/5 می باشد. واشر مخصوص گازبندی این مهره‌ها سبز رنگ هستند و بهتر هست از واشر پلاستیکی استفاده نشود.
یک بوبین که با برق 220 ولت شهری عمل می‌کند و باز و بسته می‌شود. معمولا این برق توسط یه کابل فیش دار چند سانتی به بدنه شیر وصل و هدایت می شود.
یک قسمت که به اسم شیر ماژوله گاز که برق 24 ولتی جهت تنظیم شعله کوتاه و بلند پکیج استفاده می شود. بدین ترتیب که با کشیدن یکی از شیم‌های شیر ماژوله شعله پکیج کوتاه می‌شود.
یک لوله هم روی بدنه شیر می باشد که با شل کردن پیچ داخل اون فشار گاز رو اندازه گیری می کنند.

بیشترین خرابی های این شیر و علامت خرابی

بیشتر خرابی این شیر در بوبین هاش اتفاق می افتد. که می سوزد. حداکثر فشاری رو هم که تحمل می کند بسیار ناچیز می باشد و در حد فوت بسیار آرام انسان حدود ۶۰ mbar. 
علامت خرابی آن این می باشد که دستگاه خطای عدم تشکیل شعله رو می‌ دهد. اما این معنی را نمی دهد که هر وقت شعله تشکیل نشد پس حتما شیر برقی گاز پکیج خراب می باشد.خیر.
بعد از مشاهده خطای عدم تشکیل شعله، قاب دستگاه رو باز کنید. دستگاه رو مجددا راه اندازی کنید و به محض جرقه زن با یک فندک مطمئن شوید که گاز به برنر نمی‌رسد. بوی گاز هم حتی نباید بیاید.
اگر از باز بودن شیرهای گاز منزل اطمینان دارید، یا برد پکیج برق را به شیر نمی فرستد، باید تعمیر گردد. یا شیر برقی گاز سوخته است. (بیشترین احتمال در اینجا مربوط به شیر گاز است)
جهت اندازه گیری ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ورودﯼ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﮔﺎز، ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دنبال کنید :
ﭘﻴﭻ ﺷﻤﺎرﻩ ﯾﮏ را ﺷﻞ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ را ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ. ﭘﮑﻴﺞ را در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ. (با باز کردن ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم پکیج با حداکثر توان و شعله بلند کار می‌کند(ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺷﻬﺮﯼ حدود ۱۸ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺳﺘﻮن ﺁب (۱۷ میلی بار(
۸ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﻠﻨﺪر ۲۸ سانتی متر ستون آب (۲۷ میلی بار(ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ورودﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎﻻ و ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﯾﻴﻦ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮد.